Oficina Tècnica d’Arquitectura i Enginyeria

Projectes d’activitats Legalitzacions Cèdul·les d’habitabilitat Domòtica Estudis de Seguretat i Salut Energia

Lambda Architecture


Cèntric es un despatx profesional que ofereix tot tipus de serveis en el camp de l’ arquitectura; projectes, direccions d’ obra i gestions integrades de projecte en edificis de tot tipus: vivenda, edificis docents, corporatius, sanitaris o singulars. Cèntric es fixa com objetiu el servei profesional y de qualitat, mitjançant tecnologíes modernes i un tracte directe i personalitzat.

QUE FEM


Direcció d’ obres – Direcció d’ ejecució – Direcció de projectes – Projectes d’enginyeria – Projectes d’ interiorisme – Cèdules habitabilitat – Legalitzacions – Topografía – Energía solar – Domótica i seguretat de la llar

SERVEIS

  • DIRECCIÓ DE PROJECTES

    La figura del Director de Projecte ha adquirit en els darrers anys una gran rellevància, sobretot a causa de la complexitat de la construcció.

  • PROJECTES D’ENGINYERIA

    Realizació de tot tipus de projectes d’ arquitectura, d’ urbanizació, básic, executiu, tant d’ obra nova com de rehabilitació, de grans obres o petites.

  • DOMÓTICA I SEGURETAT DE LA LLAR

    Diseny inteligent de la llar. La paraula domótica ve de l’unió de les paraules domus (que significa casa en llatí) i robótica (de robota, que significa esclau).

cent_yuzzHome