ESTUDI

Cèntric es un despatx profesional que ofereix tot tipus de serveis en el camp de l’ arquitectura; projectes, direccions d’ obra i gestions integrades de projecte en edificis de tot tipus: vivenda, edificis docents, corporatius, sanitaris o singulars. Cèntric es fixa com objetiu el servei profesional y de qualitat, mitjançant tecnologíes modernes i un tracte directe i personalitzat.

SERVEIS

  • Direcció d’ obres
  • Direcció d’ ejecució
  • Direcció de projectes
  • Projectes d’enginyeria
  • Projectes d’ interiorisme
  • Cèdules habitabilitat
  • Legalitzacions
  • Topografía
  • Energía solar
  • Domótica i seguretat de la llar
cent_yuzzESTUDI