SERVEIS

DIRECCIÓ DE PROJECTES

DIRECCIÓ DE PROJECTES

La figura del Director de Projecte ha adquirit en els darrers anys una gran rellevància, sobretot a causa de la complexitat de la construcció.

PROJECTES D’ENGINYERIA

PROJECTES D’ENGINYERIA

Realizació de tot tipus de projectes d’ arquitectura, d’ urbanizació, básic, executiu, tant d’ obra nova com de rehabilitació, de grans obres o petites.

DOMÓTICA I SEGURETAT DE LA LLAR

DOMÓTICA I SEGURETAT DE LA LLAR

Diseny inteligent de la llar. La paraula domótica ve de l’unió de les paraules domus (que significa casa en llatí) i robótica (de robota, que significa esclau).

cent_yuzzSERVEIS